Om nära vård i omvärlden

Inspiration från andra regioner och andra länder om nära vård.