Arbetsformer

Om arbetsformer, styrgrupp, arbetsgrupp, expertgrupp och referensgrupper i utvecklingsarbetet Nära vård.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med nära vård kommer att ledas och drivas av en styrgrupp, en arbetsgrupp och en expertgrupp. Grupperna är brett sammansatta med bland annat verksamhetschefer från både primärvård och specialistvård, företrädare för kommunal verksamhet och privata utförare. Det borgar för en bred förankring hos länets hälso- och sjukvårdsaktörer, och säkerställer att samtliga perspektiv kommer med framåt, för våra invånares bästa. Det är tillsammans vi utformar framtidens vård. Expertgruppens roll blir att bidra med goda erfarenheter från andra delar av landet och världen, och för att utmana oss i arbetet.

Utvecklingsarbetet kommer att ske i en öppen process med delaktighet från berörda grupper. Patienter, anhöriga, befolkning och medarbetare kommer att involveras i arbetet. Alla inom hälso- och sjukvården kommer att bli engagerade i detta, vi kommer alla på något sätt att vara delaktiga i arbetet. Det är ett långsiktigt, strategiskt förändringsarbete vi ska göra, och alla goda tankar och förslag kommer att behövas. Vi står inför den största förändringen av svensk sjukvård på mycket länge.

Organisation nära vård

 

Ägare: Hälso- och sjukvårdsdirektören Region Gävleborg

Styrgrupp

 • Roger O Nilsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör (funktionsansvarig)
 • Simon Nilsson, utvecklingschef
 • Susanna Björklund, verksamhetschef primärvård verksamhetsområde Gävle
 • Helena Bikoff, verksamhetschef primärvård verksamhetsområde Hudiksvall
 • Robert Hill, chef Doktorama Söderhamn AB
 • Tina Mansson Söderlund, ordförande kommunal länsledning
 • Elin Love Rosengren, verksamhetschef specialistvård vuxenpsykiatri
 • Roger Westerlund, verksamhetschef specialistvård internmedicin
 • Anette Lund, verksamhetschef specialistvård ortopedi
 • Annika Hillgren Mattsson, verksamhetschef specialistvård specialmedicin
 • Charlotta Östlund, samordnare Nära vård
 • Anna-Karin Howell Lindberg, sekreterare

Arbetsgrupp

 • Charlotta Östlund, samordnare Nära vård
 • Vakant, enhetschef intern produktion
 • Sofia Arwehed, verksamhetschef specialistvård barn- och ungdomssjukvård
 • Bengt Olof Staffas, verksamhetschef Capio hälsocentral
 • Björn Sandström, överläkare specialistvård ortopedi
 • Peo Hermansson, medicinsk rådgivare Region Gävleborg, läkare primärvård, specialist allmänmedicin
 • Per Melander, läkare primärvård Ljusdal, specialist allmänmedicin
 • Marie Hed Engberg, verksamhetsutvecklare
 • Mark Boustedt, kommunikatör
 • Peter Sund, verksamhetschef ambulans
 • Ewa Hellman, Aleris

Expertgrupp

 • Göran Stiernstedt, läkare, statlig utredare
 • Jörgen Nordenström, läkare, professor KI
 • Monica Cornefjord, expert på primärvårdsutveckling Region Uppsala

Referensgrupper

 • HSL plus (utökad ledningsgrupp för hälso- och sjukvården)
 • Patienter
 • Anhöriga/invånare
 • Professioner
 • Politik
 • Hälsovalskontoret (HVK)