Nyhetsbrev 5

Ny information från gemensamma ledningen i kommuner och Region Gävleborg om arbetssätt enligt nya samverkanslagen från 2018 fram till 6 mars då nytt IT-stöd kan tas drift.

Styrgruppen GU äldre meddelade strax innan jul att driftsättningen av nya IT-stödet Lifecare SP/SIP flyttades fram till 6 mars. Emellertid ska vi redan nu fånga möjligheten att successivt införa arbetssätt enligt nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård.

Arbetssätt i patientens utskrivningsprocess ska fortsätta enligt tidigare rutin, men dessa nedanstående punkter ska redan nu utvecklas:

 • Ankomstsamtal med patienten. Regionens ansvar. Ankomstsamtalet kan nu införas fullt ut enligt ny utarbetad rutin och mall. Patienten skrivs in i Lifecare SVP om hen tillhör den målgrupp Lifecare används för.
  Utveckla bedömningen av vem som tillhör målgruppen.
 • Inskrivningsmeddelande skickas från slutenvården så fort som möjligt. Läkarbedömning av beräknad tidpunkt för utskrivning.
  Utveckla att beräkna tidpunkt för utskrivningsklar inom 24 timmar.
 • Namngiven fast vårdkontakt utses och meddelas av landstingsfinansierade öppna vården respektive hemsjukvården om patienten är hemsjukvårdspatient eller bor i särskilt boende.
  Utveckla detta att utse namngiven fast vårdkontakt.
 • Kallelse till vårdplanering sker enligt nuvarande rutin. Den namngivna utsedda fasta vårdkontakten ska delta vid vårdplaneringen när hälso- och sjukvård är aktuell. Utveckla att alla berörda deltar, och fast vårdkontakt tränar på kommande roll.
 • Slutanteckning/läkarepikris samma dag som utskrivning. Gäller alla sjukhus i länet: Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal.
  Utveckla detta.
 • Hemgång enligt nuvarande rutin. Kvittering i Lifecare sker enbart vardagar. Läkaransvaret tydliggörs. Utveckla detta.

Mellan 1 januari och 5 mars 2018 ska all kvittering i nuvarande Lifecare SVP ske enligt nuvarande rutin 9.00 och 15.00 vardagar.

Målbild enligt överenskommelsen står fast:
Alla samverkar och tar sitt ansvar för planering så att patienten skrivs hem samma dag som utskrivningsklar.

Meddelande från GU äldre

Utöver informationen om arbetssätt för GU äldre, som riktas till medarbetare finns ett förtydligande, som riktas till chefer vad gäller ersättningsskyldigheten för utskrivningsklara från 1 januari till 5 mars:

Det är 2017 års prisnivå och faktureringsprincip som fortsatt ska användas till och med 5 mars 2018.

Kontaktpersoner för eventuella frågor om GU äldre och arbetssätt (gäller fram till 6 mars då nytt IT-stöd kan tas i drift):

Ingrid Åsberg
Anna Eriksson
Britt-Marie Bolm Lindström
Helena B Jansson
Kajsa Nilsson
Kerstin Hallonqvist