Lifecare – Inför start av nya enheter

Inför start av Lifecare måste enhet finnas i systemet och användare ha behörighet till aktuell enhet.

Enheter Region Gävleborg

Enheten läggs upp i Lifecare med korrekta uppgifter. IT-avdelningen ansvarar för detta.

Förteckning över användare som ska ges behörighet skickas till it-support@regiongavleborg.se .

Användarna får medarbetaruppdrag till aktuellt verksamhetsområde. De måste ha ett SITHS-kort. Den 6-ställig kod för identifikation behövs för inloggning i systemet. Denna kod fick användaren i samband med att de fick sitt SITHS-kort.

Kommunenheter

För start av kommunenheter får kontakt tas med kommunens IT-avdelning/ ansvariga för hantering av användarbehörighet , för att enheten ska läggas upp i systemet och användarna ges behörighet.

Kommunernas HSA-ansvariga kan ta kontakt med regionens IT-avdelning för stöd vid upplägg av ny enhet.

Möjliga datum för start av regionens öppenvårdsenheter under våren

  • 18 mars
  • 25 mars
  • 1 april
  • 8 april
  • 23 april
  • 6 maj
  • 13 maj