Länets fjärde Samverkansdag 18 september 2020 för länets kommuner och Region Gävleborg

Vi fortsätter dialogen kring samverkan utifrån ”Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten Hälso- och sjukvård”.

Boka in heldag i er kalender redan nu!

Inbjudan med anmälningslänk och program kommer senare.

Plats: Gavlehovshallen i Gävle

Målgrupp:
Berörda chefer i kommuner och Region Gävleborg
Chefsläkare
Läkare som är involverade i utskrivningsprocessen samt SIP
Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS
Medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAR
Utvecklare och medarbetare som är involverade i utskrivningsprocessen och SIP-arbetet