Kontaktvägar för support kring Lifecare

IT-support har öppet måndag-fredag 7.30-16.30.

Telefonnummer till IT-support 0650-925 26.
Val 1 = Teknikfrågor
Val 2 = Systemstöd
Val 3 = Lösenordsfrågor

IT-support utanför kontorstid

IT-beredskap bemannas för akuta ärenden som är kritiska och inte kan vänta till nästkommande vardag. 

Telefonnummer till IT-beredskap 026-27 84 41.