Test för antikroppar vid annan blodprovstagning

När den storskaliga testningen för antikroppar startar 1 september ges patienter även en möjlighet att ta antikroppstestet i samband med annan blodprovstagning.

Tisdag 1 september öppnas tidbokning till antikroppstester för allmänheten via coronaprovtagningens e-tjänst på 1177.se. Se nyheten Region Gävleborg startar antikroppstestning 1 september

Förutom särskild tidbokning via coronaprovtagningens e-tjänst kan hälso- och sjukvårdspersonal även erbjuda patienter att i samband med annan blodprovstagning komplettera provtagningen med covid-19 antikroppspåvisning. Det gäller patienter 18 år eller äldre och det ska ha gått minst 4 veckor sedan tillfrisknande från coronarelaterade symtom.

Kostnaden är densamma som för den tidsbokade antikroppstestningen, det vill säga 200 kronor (som inte ingår i högkostnadsskyddet).

Patienten ansvarar själv för att följa upp sitt provsvar via Journalen på 1177.se eller via telefonsupport 026-15 03 00.

Följ länken nedan för mer information om provtagningsanvisning, beställning, kassaregistrering med mera.

Vägledning för antikroppstest av patient i samband med annan blodprovstagning (pdf)

Information till patient om provsvar för utskrift (pdf)