Antikroppstester personal - provtagning efter tillfrisknande

Nu införs antikroppstest för vårdpersonal. Region Gävleborg erbjuder från 22 juni en möjlighet för anställda inom offentlig och privat hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg att testa sig för antikroppar.

Du som är anställd inom hälso- och sjukvården/vård och omsorg och tidigare i år haft symtom (Om symtom på 1177.se) som kan stämma med coronavirus, kan nu testa dig för antikroppar.

Du behöver dock vänta i minst fyra veckor efter dina första symtom innan du gör testet, så att antikroppar hunnit utvecklas i mätbara nivåer.

Det är fortfarande inte klarlagt hur väl antikroppar skyddar mot återkommande infektioner samt hur länge ett sådant skydd varar.

Provtagning

Provtagning sker enligt följande (se detaljerad rutin längre ned):

  • Personer födda på dagens datum plus/minus 2 dagar kan ta ett antikroppstest.

    Exempel: Om dagens datum är 12 (juni) så kan du som är född den 10, 11, 12, 13 och 14:e genomföra ett test oavsett vilken månad du är född.

  • Provet tas som ett blodprov.

  • Provet tas inom den egna vårdenheten/organisationen om den har kompetens att ta venösa prover. Det gäller både inom Region Gävleborg, i kommunerna samt hos privata vårdgivare.

Provsvar

Svarstid är 14 dagar och ditt provsvar hittar du i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För uttolkning av provsvaren, se avsnitt 4 i rutinen.

Rutin

Rutin för storskalig serologisk testning av covid-19 inom hälso- och sjukvård samt kommunal omsorg (Platina id 09-484417)

APT-material

Medarbetarinformation antikroppstester för personal (pdf) - motsvarande information som på denna sida i presentationsformat för medarbetarinformation.