Region Gävleborg startar antikroppstestning 1 september

Från 1 september erbjuder Region Gävleborg allmän tidbokning till antikroppstester för corona med start för provtagningar dagen därpå. Personal i vård och omsorg fortsätter dock att ta sina antikroppstest internt via sin arbetsplats.

Region Gävleborg har sedan tidigare infört storskalig egenprovtagning under pågående symtom. Tisdag 1 september öppnas även tidbokning till antikroppstester för allmänheten. Testningen börjar dagen därpå, onsdag 2 september.

Personal i vård och omsorg fortsätter som tidigare att ta antikroppstest internt via sin arbetsplats.

Antikroppstest vård- och omsorgspersonal

Åldersgräns 18 år

Antikroppstesterna har tills vidare en åldersgräns vid 18 år, ett beslut som är fattat enligt vägledning från Folkhälsomyndigheten och Barnläkarföreningen.

Testerna kommer att utföras på de tre sjukhusen i Gävle (Provtagningen), Hudiksvall (Provtagningen) och Bollnäs (Blodgivningen), samt de tre närsjukhusen i Sandviken (Specialistmottagningen), Söderhamn (Provtagningen) och Ljusdal (Provtagningen).

Tidbokning via 1177.se

Antikroppstestet för allmänheten bokas via coronaprovtagningens e-tjänst på 1177.se och kan göras tidigast 4 veckor efter att man tillfrisknat från coronaliknande symtom. Testet kostar 200 kronor. Kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

Det finns också en möjlighet för patienter att ta sitt antikroppstest i samband med annan blodprovstagning. Kostnaden blir även då 200 kronor. 

Patienter kan testas för antikroppar vid annan blodprovstagning

Frågor och svar om antikroppstest 

Medarbetarinformation antikroppstest för allmänheten (pdf)