Provtagning av personal

Provtagning av medarbetare som har lindriga symtom kan komma att utföras efter bedömning som görs via ett frågeformulär.

Det kan göra stor skillnad för verksamheten och dig som medarbetare om provet visar sig negativt och du kan återgå i arbete. Därför är det viktigt att kunna göra en snabb bedömning och provtagning när det behövs.

Provtagning görs också för att undersöka om någon medarbetare med symtom är positiv för coronavirus.

Medarbetare som insjuknar i akut övre luftvägssjukdom ska inte vistas på arbetsplatsen och ska därför kontakta sin närmaste chef. Vid symtom som kräver sjukvårdskontakt kontaktas ordinarie sjukvård.

Rutin Covid-19 - provtagning av personal

Dokumentet beskriver handläggning vid provtagning av medarbetare för Covid-19. Rutinen gäller för chefer och medarbetare som arbetar inom vård och tandvård i Region Gävleborg samt för privata vårdgivare med avtal. Provtagning kommer också att successivt utökas till personal som är direkt avgörande för att vår sjukvård skall fungera.

Covid-19 provtagning av personal - hälso- och sjukvård Region Gävleborg 

Frågeformulär

Ansvarig chef bedömer om formuläret ska fyllas i och informerar dig om det är aktuellt.

Om du inte har möjlighet att själv fylla i formuläret kan din chef eller annan utsedd person bistå med det. Ingen provtagning utförs om inte formuläret är ifyllt.

Covid-19 - frågeformulär personalprovtagning (inloggning till intranätet krävs)

Så här fyller du i formuläret - instruktion (pdf)

Provsvar

Alla provsvar hittar du i 1177 Vårdguidens e-tjänster, där du som medarbetare själv ansvarar för att ta del av provresultatet.

Prover som tas måndag-fredag beräknas provsvaren finnas tidigast sent på eftermiddagen nästkommande dag.

Prover som tas lördag och söndag beräknas provsvaren finnas tidigast sent på måndag eftermiddag.

Vid helgdagar under veckan kan provsvaren fördröjas ytterligare ett dygn.

Vid positiva svar kontaktas du inom några dagar av läkare för smittskyddsanmälan.

Tider och platser för personalprovtagning

Personalprovtagning Gästrikland

Personalprovtagning Hälsingland