Covid-19 - Hälsoval Gävleborg

Samlad information om covid-19 för vårdgivare.

Provtagning

Covid-19 - provtagning av patienter och personal

Vårdrutiner

Palliativ vård vid covid-19

Ny rutin för sjuktransporter av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19

Hemisolering av anhöriga till covidsjuka

Läkarstöd ambulans

Läkarstödet gäller från och med 2020-04-20 till och med 2020-08-31 och ska till dess utvärderas. Uppdraget gäller för samtliga vårdgivare i Hälsoval.

Rutin 03-469644 Läkarstöd-samverkan Primärvård och VO Ambulans/Akut beskriver uppdraget. Rutinen finns tillgänglig för offentliga hälsocentraler via Platina. 

Externa hälsocentraler kontaktar hälsoval@regiongavleborg.se för tillgång till rutinen.

Covid-19 - Visir vid vård av riskgrupper

Den 22 juli infördes en ny riktlinje för användning av visir vid vårdtillfällen då personal arbetar i nära kontakt med patienter eller brukare.

Covid-19 - Visir vid ansiktsnära vård av patienter i primärvården

Den 22 juli upprättades en riktlinje med förtydligande i vilka situationer personal inom Hälsoval primärvård ska använda visir vid vård av patient som har en ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19. Rutin - Beslut att använda visir vid ansiktsnära vård i primärvården (pdf)

Information från verksamheterna inom hälsoval

Samarbete mellan Gästriklands familjeläkarjourer

Informationsmaterial om covid-19

Informationsmaterial och trycksaker om covid-19

Tips och råd för patienter med covid-19-symtom i hemmet

Rehabilitering efter covid-19 

Rutiner om rehabilitering i samband med covid-19