Utvecklingsarbeten 2018

Under två eftermiddagar i november 2018 redovisade chefer och medarbetare på länets hälsocentraler pågående utvecklingsarbeten.

I den målrelaterade ersättningen för 2018 erhålls ersättning för kvalitets/utvecklingsarbete på hälsocentralen. Syftet är att ge möjlighet för hälsocentralen att utveckla verksamheten för att ge bättre vård till patienten inom områdena:

  • Somatiskt kronisk sjuka
  • Psykisk ohälsa
  • Förebyggande arbete
  • E-Hälsa

Redovisning av utvecklingsarbeten 2018

ACT Bergsjö Din hc 2018 (pdf)

Att effektivisera flödet psykiskt ohälsa för patienter Edsbyn Din hc 2018 (pdf)

Distriktssköterskemottagningen Sandviken Södra Din hc 2018 (pdf)

Drogscreening Doktorma hc 2018 (pdf)

Gruppträning för äldre Strömsbro Din hc 2018 (pdf)

Hälsofrämjande etablering av nyanlända Andersberg Din hc 2018 (pdf)

Kvalitetsledningssystem Hälsovalet - Varvet, E-Hälsan och Ljusne hc 2018 (pdf)

Livsstilscentrum VO Ljusdal 2018 (pdf)

Medicinsk kvalitet - utifrån QPI Capio Gävle 2018 (pdf)

Online-tjänst hos Aleris 2018 (pdf)

Plusmottagning Aleris hc Bollnäs 2018 (pdf)

TIPPA projektet Hedsunda Färnebo Din hc 2018 (pdf)