Hälsovalkontorets dialogmöte

Hälsovalskontoret håller dialogmöte 24 september 2019.

För chefer, medicinska rådgivare och ekonomer inom primärvård.

Förmiddagen har fokus på uppdragsfrågor och eftermiddagen medicinska frågor.

Tisdag 24 september 9.00-16.30 Clarion Hotell Winn Gävle konferens Stortorget

Sista dag för anmälan och förslag på frågor till dialogmötet är fredag 13 september.

Anmälan