Lungmedicin

CT-kontroller av noduli

Dokumentet beskriver CT-kontroller av noduli. Omfattar sjukvården Gävleborg

Datortomografi av thorax har alltmer blivit en rutinundersökning, som görs på vida indikationer. Det är vanligt att man upptäcker mindre förändringar, så kallade noduli, i lungparenkymet som rena bifynd. De allra flesta noduli är ofarliga men i enstaka fall rör det sig om en malignitet i tidigt stadium. Till lungmottagningen kommer många remisser angående accidentellt funna noduli.

CT-kontroller av noduli

Latent tuberkolos, remisshantering

Syftet med rutinen är att säkerställa att remisser för LTB, latent tuberkulos hamnar hos rätt vårdgivare. Rutinen omfattar all hälso- och sjukvård inom Region Gävleborg, privata hälsocentraler samt Asylhälsan.

Latent tuberkolos, remisshantering