Hälsoundersökningar för asylsökande

Inför hälsovalshandboken 2014 har en ändring gjorts i basuppdraget och hälsoundersökningar för asylsökande kommer vara ett icke sökbart landstingsövergripande uppdrag.

Uppdraget kommer utföras av Asylhälsan i Söderhamn som har hög kompetens och lång erfarenhet inom detta område

Beslutet ska säkra en god kvalitet på undersökningarna samt minska sårbarheten utifrån de olika placeringarna av asylsökande.

Hälsoundersökningar för asylsökande