Tolk

Avtal samt kontaktuppgifter för beställning av tolk. Beställningar som görs av hälso- och sjukvårdspersonal.

Språktolktjänster

Region Gävleborg har tecknat avtal med två leverantörer, en leverantör för delområde 1 och en för delområde 2. Avtalet gäller från 1 mars 2020 till 28 februari 2022.

Leverantörer för språktolktjänster

Så här beställer du

Gör en beställning till leverantören via webbsida, mejl eller telefon.

Var noga med att ange rätt kontaktuppgifter. Leverantören ska ha möjlighet att snabbt komma i kontakt med er om något behöver kommuniceras.

Tidsramar för bokningsbekräftelser

Tolkningar som ska utföras inom

  • 1-8 timmar bekräftas senast inom 15 minuter 
  • 8-48 timmar bekräftas senast inom 2 timmar 
  • 2 dagar eller längre framförhållning bekräftas senast inom 24 timmar, eller i undantagsfall enligt överenskommelse.

Avbokning får göras senast 4 timmar innan uppdragstart.

Teckenspråkstolk/skrivtolk/dövblindtolk

Bokas via Tolkcentralen

Tolkcentralen Gävle Sjukhus
tolkcentralen@regiongavleborg.se

026-15 51 94 eller via växeln
026-15 40 00

Gävle Sjukhus
801 87 Gävle

Vid bokning av tolktjänster för döva och hörselskadade, ska alla beställningar gå via Gävle Sjukhus tolkcentral, ta ej kontakt med leverantören direkt.