HES - Hälsovalets Ersättningssystem

I systemet HES hanteras ersättning för hälsovalsanslutna hälsocentraler.

Här rapporterar hälsocentralerna bland annat in vissa månatliga uppgifter och där kan de se detaljerade uppgifter om hälsocentralernas ersättning per månad. Vidare kan man se historik över utbetald ersättning och information om listning och listningsflyttar mellan hälsocentraler.

Behörighet

Behörighet till HES får du genom ett godkännande från hälsocentralschef eller överordnad chef.

Hälsovalskontoret behöver följande uppgifter vid anmälan om ny användare:

  • Namn
  • Inloggningsnamn,
  • Vilken hälsocentral det gäller
  • Vilka behörigheter som personen ska ha tillgång till- läsa ersättning, rapportera, analysera.

 

Inloggningsuppgifter får du genom att kontakta hälsovalskotoret via mail halsoval@regiongavleborg.se  

Starta systemet

Starta systemet HES.

Om du har tillgång till Regionens Plexus och använder HES ofta kan du lägga till det under Mina favoriter.