Sjukresor

Personalinformation om sjukresor (pdf) 

Ansökan om sjukreseersättning (pdf) - skriv ut dubbelsidigt (blankett endast för sjukvårdspersonal)

Om sjukresor på 1177.se - Bra information att känna till. Bland annat ersättningsregler och sjukreseräkning för resor inom och utanför Gävleborg.

Sjukresa - Rutin (pdf) - Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg 

Sjukresa, ersättning vid resa till vård - reglemente (pdf) Region Gävleborg

Resebevis på kallelse återkommande besök (pdf) - Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg 

Resebevis på kallelse återkommande besök - beställningsformulär (pdf)- Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg