Hjälpmedel

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård

Övergripande hjälpmedelsrutin ersätter gamla handboken

Hjälpmedel - information för medarbetare

Förtydligande av kostnadsansvar 

Hjälpmedelsförskrivning vid byte av vårdgivare

Hjälpmedel vid förflyttning

Hjälpmedel - Andning - Hälso- och sjukvård

Lymfödem kompressionsbandage- kostnadsansvar, Region Gävleborg

Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling

Ordnat införande

Vid införande av nya hjälpmedel ska samtliga fält på blankett ”Ordnat införande av nya hjälpmedel” fyllas i. Den ifyllda blanketten ska passera verksamhetschef innan hjälpmedelsgruppen tar slutlig ställning i frågan. Beslut kommuniceras via verksamhetschef.

Flödesschema
Ordnat införande

Blankett web-SESAM

Blankett för anmälan och förändring av befintlig web-SESAM-användare

Formuläret ska användas då en användare hos Hjälpmedel SAM avtalskunder önskar tillgång till Web-SESAM eller en förändring av befintlig användare.

Underskriven blankett av vårdenhetschef skickas:
 
Internt:
Hjälpmedel SAM
Orderkontoret
Budstation -82-
 
Externt:
Hjälpmedel SAM
Orderkontoret
Johanneslötsvägen 22
806 28 Gävle
 
Underskriven in-scannad blankett via e-post:
sesamsupport@regiongavleborg.se

Hjälpmedelsrutiner

Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet (042718)

Hjälpmedel portabla ramper (183015)

Hjälpmedel för överflyttning och vändning (1231)

Hjälpmedel vid bad och dusch (0933)

Hjälpmedel vid toalettbesök (0912)

Hjälpmedel säng (1812)

Hjälpmedel vid antidecubitus (0433)

Hjälpmedel personlyftar (1236)

Hjälpmedel rullstolar

Hjälpmedel vid cirkulationsbehandling 0406

Ortopedtekniska hjälpmedel - kompletterande rutin för de verksamhetsområden som förskriver ortopedtekniska hjälpmedel