Befolkningsregister

Sök i befolkningsregistret

I befolkningsregistret kan du söka personer på personnummer eller namn.

Listning av invånare på hälsocentral

Det är Hälsovalskontoret som listar invånarnas val av hälsocentral i befolkningsregistret.

Fast läkarkontakt

Hälsocentralen registrerar val av "Fast läkarkontakt" i befolkningsregistret.

Fast vårdkontakt

Hälsocentral eller annan enhet inom slutenvården registrerar val av "Fast vårdkontakt" i befolkningsregistret.

Användarmanualer befolkningsregistret

Direktsök och namnsök

Listning och fasta vårdkontakter

Rapporter

Frågor och svar

Frågor och svar om befolkningsregistret

Systemförvaltare

Carina Jäderberg, carina.jaderberg@regiongavleborg.se