Tobaksbruk

Här hittar du som vårdgivare vägledning och verktyg för att kunna erbjuda patienter behandlingsstöd. Målet med det tobaksförebyggande arbetet är att frågor om tobaksvanor får en självklar plats i hälso- och sjukvården.

Tobaksbruk

Med daglig rökning avses rökning dagligen, oavsett mängd cigaretter. För gravida, ungdomar och personer som ska opereras inkluderas även mer sporadisk rökning.

Frågor från frågeformulär ”Dina levnadsvanor”:

Mina rökvanor

 • Jag har aldrig varit rökare
 • Jag har slutat röka för mer än 6 månader sedan
 • Jag har slutat röka för mindre än 6 månader sedan
 • Jag röker, men inte dagligen
 • Jag röker dagligen
  ……. antal cigaretter per dag

Mina snusvanor

 • Jag har aldrig varit snusare
 • Jag har slutat snusa för mer än 6 månader sedan
 • Jag har slutat snusa för mindre än 6 månader sedan
 • Jag snusar, men inte dagligen
 • Jag snusar dagligen
  ….. antal dosor per vecka

De patienter som är tobaksbrukare ska få enkla råd om att sluta. Det enkla rådet syftar till att motivera patienten att sluta röka eller snusa.

 1. Fråga om tobaksvanor - Röker du? Snusar du?
 2. Ge rådet att sluta med tobak - Det skulle vara en fördel för dig om du slutar. Är du intresserad av att sluta?
 3. Undersök motivationen - Ser du några fördelar med att sluta? Om du bestämmer dig för att sluta – hur går du vidare?
 4. Hjälp till - Vill du veta mer? Får jag berätta?
 5. Följ upp samtalet - ta upp frågan igen vid nästa besök.

Enkla råd om att sluta med tobak – broschyr från Socialstyrelsen (pdf)

Socialstyrelsen - Film - Enkla råd till person som inte vill sluta röka - exempel på samtal (4:30 min)

KVÅ-kod:
DV111 Enkla råd om tobak

Det kvalificerade rådgivande samtalet utförs av utbildade tobaksavvänjare. Erfarenhet visar att metoderna för rådgivning och avvänjning kan tillämpas även på snusande person.

Region Gävleborg har många utbildade och duktiga tobaksavvänjare

Tobaksavvänjare på hälsocentralerna i Gävleborg
Tobaksavvänjare övriga enheter Region Gävleborg

KVÅ-kod:
KV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobak