Ohälsosamma matvanor

Här hittar du som vårdgivare vägledning och verktyg för att kunna erbjuda patienter behandlingsstöd. Målet är att frågor om matvanor ska ha en självklar plats i hälso- och sjukvården.

Ohälsosamma matvanor

Kostindex

Socialstyrelsen har tagit fram ett kostindex som är baserat på Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Kostindex är ett sätt att bedöma patientens matvanor och baseras på en sammanlagd poängsättning av fyra frågor kring kostvanor där maxpoäng är 12. De som har 1-4 poäng har betydande ohälsosamma matvanor, medan de med 9-12 poäng i stort sett följer kostråden.

Frågor:

1. Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter?

 • Två gånger per dag eller oftare (3 poäng)
 • En gång per dag (2 poäng)
 • Några gånger i veckan (1 poäng)
 • En gång i veckan eller mer sällan (0 poäng)

2. Hur ofta äter du frukt och/eller bär?

 • Två gånger per dag eller oftare (3 poäng)
 • En gång per dag (2 poäng)
 • Några gånger i veckan (1 poäng)
 • En gång i veckan eller mer sällan (0 poäng)

3. Hur ofta äter du fisk eller skaldjur, som huvudrätt, i sallad eller som pålägg?

 • Tre gånger i veckan eller oftare (3 poäng)
 • Två gånger per vecka(2 poäng)
 • En gång i veckan (1 poäng)
 • Några gånger i månaden eller mer sällan (0 poäng)

4. Hur ofta äter du kaffebröd, choklad/godis, chips eller läsk/saft?

 • Två gånger per dag eller oftare (0 poäng)
 • En gång per dag (1 poäng)
 • Några gånger i veckan (2 poäng)
 • En gång i veckan eller mer sällan (3 poäng)

Enkla råd utgör en självklar del av de bedömningssamtal som hälso- och sjukvården har med patienter för att kartlägga och uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor. Enkla råd bör ses som en grund för fortsatt behandling med mer omfattande åtgärder (t.ex. rådgivande eller kvalificerat rådgivande samtal). Enkla råd bör kunna ges på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.

 • Enkla råd kräver i normalfallet mindre än 5 minuter. 
 • Råden kan kompletteras med skriftlig information från 1177.se
 • Fråga patienten om den är motiverad till att göra en förändring
 • Förmedla information och korta, standardiserade råd och rekommendationer om aktuell levnadsvana/levnadsvanor.

Broschyr: Enkla råd för bra matvanor – En snabbguide om hur hälso- och sjukvårdens personal kan stödja patienter att få mer hälsosamma matvanor (pdf)

Råd om bra mat

 • Ät mycket grönsaker, frukt och bär. Gärna tre frukter och två nävar grönsaker om dagen.
 • Ät fisk och skaldjur ofta, gärna tre gånger i veckan. Variera mellan feta och magra sorter och välj miljömärkt.
 • Välj i första hand fullkorn när du äter pasta, bröd, gryn och ris.
 • Välj nyttiga oljor i matlagningen, exempelvis rapsolja eller flytande matfetter gjorda på rapsolja.
 • Välj magra, osötade mejeriprodukter som är berikade med D-vitamin.
 • Ät mindre rött kött (d.v.s. nöt, gris, lamm, ren och vilt) och chark. Inte mer än 500 gram veckan.
 • Minska ner på saltet när du lagar mat, men använd salt med jod.
 • Håll igen på godis, bakverk, glass och annat med mycket socker. Minska särskilt på söta drycker.
 • Välj gärna nyckelhålsmärkta varor. Det är en symbol som hjälper dig att hitta mat med mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett.

Hänvisa eller remittera till utbildad personal/dietist. Ett kvalificerat rådgivande samtal är en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient som vanligtvis är längre än 30 minuter. Vanligen sker även återkommande kontakter vid ett eller flera tillfällen. Det är anpassat utifrån patientens ålder, hälsa, risknivåer, med mera, och kompletteras med verktyg, hjälpmedel och särskild uppföljning