FaR i Region Gävleborg årsrapport

Den årliga rapporten kring förskrivningen av fysisk aktivitet på recept i Region Gävleborg visar att åtgärdskodsregistreringen av FaR minskar och är ojämnt fördelad.

År 2018 hamnade den på 2,5 FaR/1000 invånare. År 2017 var förskrivningen 2,9 FaR/1000 invånare.

Förskrivning av FaR i Region Gävleborg 2018 - rapport (pdf)