Enkät till gravida och nyblivna mammor

För att kunna utveckla mödrahälsovården och förlossningsvården behöver alla gravida och nyblivna mammor vara delaktiga. Målet är att alla kvinnor ska få dela med sig av sina erfarenheter genom att svara på en ny enkät om sin egen hälsa och hur de upplevt vården.

Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att kunna besvara Graviditetsenkäten - en ny webbaserad enkät som lanseras under 2019/2020. Under våren testas enkäten via 1177 Vårdguiden i Region Halland och Region Skåne.

Enkäten ställer frågor om vad gravida och nyblivna mammor tycker om vården och hur de upplever sin egen hälsa. Syftet är att öka kvinnors delaktighet samt att ge underlag till lärande och förbättringsarbete för mödrahälsovården och förlossningsvården.

Enkäten skickas ut till de kvinnor som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan.

Enkäten kommer att lanseras i alla regioner under hösten 2020.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.