Regionens första digitala vårdrum invigt i Ängebo

I måndags invigdes länets första digitala vårdrum, ett Hälsorum på Svågagården i Ängebo i norra Hälsingland. Undersköterskor från hemtjänsten hjälper byborna med enklare vård och provtagningar och sjuksköterskor på hälsocentralen i Delsbo kan delta via videolänk.

Hälsorummet i Ängebo, tre mil norr om Delsbo, är det första i Gävleborg. Den långsiktiga planen är att det så småningom ska finnas minst ett i varje kommun. Under invigningen på Svågagården samlades representanter från Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun, media – och många intresserade bybor.

- Det känns stort och märkvärdigt eftersom det här är ett viktigt steg mot framtidens vård. Ny teknik ger oss nya möjligheter att flytta vården närmare invånarna, sade Tommy Berger, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande (S), under invigningen. 


Invigning Svågadalen

Tommy Berger, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande (S) och Ann-Marie Rosvall, ordförande i Svågadalsnämnden, knöt tillsammans ihop ett invigningsband för Hälsorummet i Ängebo. Knuten är en symbol för samarbetet mellan Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun. Till vänster Helena Bikoff, verksamhetschef för primärvården i Hudiksvall/Nordanstig och till höger Laila Persson, undersköterska i Hudiksvalls kommun.

Samarbete mellan region och kommun

Hälsorummet i Ängebo är ett samarbete mellan Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun. Undersköterskor som arbetar i hemtjänsten i Svågadalen har fått utbildning och hjälper byborna med provtagningar på plats och hälsocentralens sjuksköterskor deltar via länk.

Hälso- och sjukvården behöver utvecklas inför de kommande demografiska förändringarna i landet. Befolkningen kommer att ha en högre andel äldre och en lägre andel människor i arbetsför ålder. Det här är en utmaning för all välfärd, både inom regioner och kommuner. Tommy Berger menar att lösningen ligger i samarbete.

- Jag tror inte att någon av oss löser allt på egen hand, och det här är ett exempel på hur vi kan lösa vårdbehoven tillsammans.

Vinst för både patienter och personal

Tina Mattsson är distrikts- och diabetessjuksköterska på Delsbo-Friggesund Din Hälsocentral. Hon har redan haft några videomöten med patienter i Svågadalen och tror starkt på vårdformen.

- Det känns som att man är nära patienten fast det är flera mil emellan, och jag har god hjälp av undersköterskorna på plats. Hälsorummet ger stora vinster både för Svågadalsborna och för oss på hälsocentralen. De slipper resorna och vi hinner ta emot fler patienter, konstaterar Tina Mattsson.