Nationellt kliniskt kunskapsstöd - NKK

Region Gävleborg inför Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) som stöd i den kliniska vardagen. Implementeringen av det nya kunskapsstödet börjar inom primärvården.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är landstingens och regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning för all sjukvårdspersonal.

NKK bygger på nationell samordning och standard. Kunskapsstödet ägs och förvaltas av Sveriges landsting och regioner, som en del av landstingens och regionernas nationella system för kunskapsstyrning.

Målet med NKK är att alla som arbetar i hälso- och sjukvården ska ha tillgång till bästa möjliga kunskap i varje patientmöte. På så sätt kan en god och jämlik vård nås i hela landet.

NKK bygger på nationell samordning och standard och förvaltas av Sveriges landsting och regioner gemensamt.

Lokala rutiner läggs till vid behov

Innehållet skrivs och kvalitetssäkras av erfarna kollegor i hela Sverige – av professionen för professionen. Region Gävleborg gör egna lokala tillägg till rekommendationerna vid behov, när det gäller exempelvis ansvarsfördelning, vårdnivå och remissrutiner. 

NKK länkar också frekvent till patientinformation på 1177 Vårdguiden på webben, vilket gör det till ett praktiskt verktyg i mötet med patienten. 

NKK innehåller lokala rekommendationer där behov finns.

Primärvården först

Rekommendationerna i NKK gäller gruppnivå och är inte bindande. Varje enskild vårdgivare ansvarar för tillämpningen av rekommendationerna utifrån enskild patient och situation.

Implementeringen av NKK börjar inom primärvården, men tanken är att NKK på sikt ska ersätta samtliga lokala vårdprogram.