Framtidsbygget

Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Planeringen går hand i hand med behoven av verksamhetsutveckling inom God och nära vård.

Region Gävleborgs sjukhus i Gävle och Hudiksvall byggs om för att möta hälso- och sjukvårdens behov i framtiden. Det är en genomgripande modernisering av sjukhusen och omfattar en investering på över 5 miljarder kronor.

Vi bygger för att patienterna ska få en fortsatt säker vård av högsta kvalitet även i framtiden. De nya lokalerna ger en högre flexibilitet och de är bättre anpassade till modern sjukvård och framtida teknikutveckling.

Verksamhetsutvecklingen gällande specialistsjukvården inom God och nära vård (Programområde Vårdform 5) påverkar vad och hur det ska byggas inom projektet Framtidsbygget. Sjukhusens framtida funktioner planerar Framtidsbygget tillsammans med medarbetare inom vårdens verksamheter.

Om Framtidsbygget