Samverkansgrupp för frågor om funktionsnedsättning

Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning är en organisation för överläggningar, samråd, ömsesidig information och kunskapsöverföring mellan företrädare för brukar- och intresseorganisationerna och Region Gävleborg.

Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning möjliggör för brukar- och intresseorganisationerna att påverka för dem gemensamma och övergripande frågor som beslutas i Region Gävleborg.

Arbetsutskott (AU)

AU mötesdatum 2019: 29 januari, 23 april, 27 augusti, 29 oktober.

Samverkansgrupp

Mötesdatum 2019: 21 februari, 16 maj, 19 september, 21 november.