Brukarråd psykiatri

Brukarråd psykiatri är en organisation där brukar- och intresseorganisationerna utgör ett stöd inför verksamhetsförändringar och medverkar i konsekvensbeskrivningar inför strategiska beslut.

Brukar- och intresseföreningarna stimuleras till ansvarstagande och engagemang genom att involveras i att planera, genomföra och följa upp åtgärder i verksamheten.

Arbetsordning

Brukarråd psykiatri - Regiongemensam arbetsordning

Arbetsutskott (AU)

AU mötesdatum 2019: 3 mars, 8 maj, 15 augusti, 24 oktober.

Brukarråd

Mötesdatum 2019: 8 april, 10 juni, 9 september, 25 november.

Presentation

Brukarråd psykiatri Informationsmatrial vårdplatsgenomlysningen (pptx)

Protokoll