Brukarråd psykiatri

Brukarråd psykiatri är en organisation där brukar- och intresseorganisationerna utgör ett stöd inför verksamhetsförändringar och medverkar i konsekvensbeskrivningar inför strategiska beslut.

Brukarrådet är ett forum för inflytande och delaktighet för brukarorganisationerna, som företräder personer med egen erfarenhet och deras närstående. Syftet är att utveckla och påverka verksamheten inom vuxenpsykiatrin.

Brukarinflytande psykisk hälsa

Arbetsordning

Brukarråd psykiatri - Regiongemensam arbetsordning

Arbetsutskott (AU)

AU mötesdatum 2020: 3 september och 30 oktober.

Brukarråd

Mötesdatum 2020: OBS ändrat datum! 28 september flyttat till heldag 13 oktober. Mer information mailas till berörda deltagare. 30 november kvarstår.

Presentation

Brukarråd psykiatri Informationsmatrial vårdplatsgenomlysningen (pptx)

Protokoll