Fördjupade utredningar

Lagen om försäkringsmedicinska utredningar reglerar ansvar, befogenheter och krav vid utredningar som Försäkringskassan kan begära att en person ska genomgå vid bedömning för att få ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

Inom rehabiliteringskedjan ställs krav på kvalificerade medicinska beslutsunderlag i sjukpenningärenden. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet, och kan därmed ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga. Lagen innebär att landstingen/regionerna ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. För Region Gävleborg har en gemensam upphandling genomförts inom Uppsala-Örebroregionens sju landsting. I dagsläget utförs våra utredningar av externa leverantörer i Sundsvall (Rygginstitutet) och Falun (Bergmästaren AB)

Från och med april 2018 är AFU den utredningsform som Försäkringskassan beställer. I en utvidgad AFU utredning kan även psykolog, fysioterapeut eller arbetsterapeut ingå som utredare. 

Alla utredare ska ha genomgått Försäkringskassans grundutbildning i försäkringsmedicinska utredningar och delta i de återkommande uppföljningar som hålls.

Lagen om försäkringsmedicinska utredningar trädde i kraft den 1 januari 2019.