Nya intyg, medicinska underlag

Från den 12 februari finns det två intyg som gäller Arbetsförmedlingen; Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och Medicinskt utlåtande.

AF 00251 Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Gäller sjukskrivning över 7 dagar för patienter som har ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. (Obs! Används inte för patienter som enbart har a-kassa, där används Försäkringskassans intyg för sjukpenning.)
Deltagaren ska lämna sitt läkarintyg direkt till Arbetsförmedlingen och inte till Försäkringskassan.

Från och med 12 februari 2019:
AF 00213 Medicinskt utlåtande.
Denna blankett ersätter Försäkringskassans läkarutlåtande FK 3200 (LoH)
Arbetsförmedlingen kan behöva ett utlåtande för att kunna:

  • Utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
  • Bedöma om vi behöver göra anpassningar i program eller stöd.
  • Erbjuda lämpliga utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande stöd.

Ett medicinskt utlåtande behöver inte utfärdas av en läkare, det kan vara någon annan profession som utfärdar det. Vårdenheten bestämmer själva vad som passar bäst.

Efter utfärdat medicinskt utlåtande måste det skrivas ut och signeras. Utlåtandet skickas sedan till Arbetsförmedlingen på den adress som står på förfrågan. Arbetsförmedlingen betalar ut ersättning enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1977:27) om ersättning för vissa läkarutlåtanden ed mera. Det innebär att du kan få upp till 2 200 kronor exklusive moms. Observera att vårdenheten inte kan få ersättning om vårdenheten samtidigt tar en avgift för utlåtandet av den försäkrade. Glöm inte att ange kostnadsställe, ärendenummer som står på förfrågan och specificera momsen (25 procent) på fakturan.

Skicka fakturan till:
Arbetsförmedlingen
Scanningscentralen
681 85 Kristinehamn

För mera information: Frågor och svar om nya intyg, SKL (pdf)