Värdegrund HR

Förbättringsteamets uppdrag var att göra värdegrunden och värdegrundsarbetet levande inom HR-avdelningen. Detta är viktigt för att öka trivseln vid arbetsplatsen och därmed minska personalomsättningen av både medarbetare och chefer. Förbättringsarbetet genomfördes 2017-2018.

Värdegrund HR (pdf)