SATS - gemensamt triageringsverktyg

Förbättringsteamets uppdrag var att införa ett nytt triage-system som ett gemensamt verktyg för patienter i det akuta flödet i region Gävleborg. Detta är viktigt för att undvika över- och undertriagering och därmed använda resurserna mer optimalt på länets akutmottagningar. Förbättringsarbetet genomfördes 2017-2018.

SATS (South African Triage Scale) - gemensamt triageringsverktyg (pdf)