Personcentrerade arbetssätt - syncentralen

Förbättringsteamets uppdrag var att införa personcentrerade arbetssätt vid syncentralen i Gävle och Hudiksvall. Detta är viktigt för att säkerställa att patienterna får komma i rätt tid och erhålla individanpassad vård. Förbättringsarbetet genomfördes 2016-2017.

Personcentrerade arbetssätt - syncentralen (pdf)