Optimerad stråldos - nuklearmedicin

Förbättringsteamets uppdrag var att anpassa stråldoserna vid röntgenundersökningar med radiofarmaka på nuklearmedicin i Gävle. Detta är viktigt för att minimera stråldosen för både personal och patient utan att bildkvalitén försämras. Förbättringsarbetet genomfördes under 2017-2018.

Optimerad stråldos - nuklearmedicin (pdf)