Checklista återinläggningar - Hudiksvalls sjukhus

Förbättringsteamets uppdrag var att finna och testa ett befintligt verktyg för att identifiera patienter som riskerar återinläggning inom VO kardiologi och VO internmedicin, Hudiksvalls sjukhus.  Detta är en viktig del i arbetet med att minimera antal återinskrivningar inom 30 dagar efter utskrivning från slutenvårdsavdelning. Förbättringsarbetet genomfördes under 2017-2018.

Checklista återinläggningar - Hudiksvalls sjukhus (pdf)