Akuta patientflödet för barnmedicinska patienter

Förbättringsteamets uppdrag var att tydliggöra och förbättra strukturen för överrapportering och dokumentation av det akuta patientflödet gällande barnmedicinska patienter som skrivs in från akuten för slutenvård alternativt behandling i öppenvård vid allmänpediatriska vårdavdelningen i Gävle. Detta är en viktig del i arbetet med att ett skapa ett omhändertagande som är både individ- och åldersanpassat. Förbättringsarbetet genomfördes under 2016-2017.

Akuta patientflödet - barnmedicinska patienter (pdf)