Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster

Från måndag den 10 juni kommer personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster att få nytt utseende men med samma funktioner.

1177 Vårdguidens e-tjänster, som tidigare hette Mina vårdkontakter, har funnits sedan 2002. Den tekniska plattformen har blivit gammal och ska därför bytas ut. Funktionerna för ärendehanterare och ärendemottagare blir desamma och du kommer att utföra samma uppgifter som i dag.

Från fredag den 7 juni 14.00 till måndag morgon 8.00 den 10 juni kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att vara nedstängda för både invånare och vårdpersonal. Vissa av de så kallade uthoppstjänsterna, exempelvis Stöd och behandling och Journalen, kommer att fungera som vanligt. 

Gå gärna in och titta på instruktionsfilmerna för att se hur det nya verktyget ser ut och fungerar.