Försegla konto i Region Gävleborg

Patienten kan välja att försegla sitt konto i Journalen (journal via nätet).

När en patient vill försegla sitt konto går det inte att komma åt sin journal via nätet. Har patienten delat sin journal eller mottagit en delning av någon annan så kommer även dessa att försvinna.

Patienten förseglar sin journal enklast i e-tjänsten Journalen under fliken Alternativ. Om patienten av någon anledning inte kan försegla journalen via e-tjänsten går det att använda blanketten "Begäran försegling av journal via nätet" (pdf).

Vill patienten komma åt sin journal via nätet igen måste vårdgivaren kontaktas. Då används blanketten "Begäran om upplåsning av förseglad journal via nätet" (pdf).