Journalen

E-tjänsten Journalen ger invånarna tillgång till sin journal via 1177 Vårdguiden.

Region Gävleborg har varit ansluten till e-tjänsten Journalen (via nätet) sedan 1 november 2016, anteckningar visas från den 1 oktober 2016.

I dagsläget visas: 

  • journalanteckningar (från PMO och Melior)
  • provsvar från klinisk kemi (från 1 mars 2019)
  • diagnoser (från Elvis)
  • vaccinationer (från Svevac)
  • vårdkontakter (från Elvis).

Anteckningar visas direkt efter att de blivit dokumenterade.

Journalanteckningar från vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatri visas inte. 

Målbilden är att vid utgången av år 2020 ska alla invånare ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård samt tandvård. Vårdnadshavare har tillgång till sina barns information fram tills det att barnet fyller 13 år.

Mer om e-tjänster på 1177 Vårdguiden