Använd rundbottnade rör till urinanalyser

Rundbottnade rör, 10 ml, ska användas till urinprover, detta för att röret ska vara anpassat till det automatiserade provflödet. Röret ska användas till alla urinprover, oavsett om det ska analyseras på klinisk kemi eller mikrobiologen.

Placera etiketten så långt upp under korken det går, och fyll röret med 5-8 ml om möjligt. Koniska rör ska inte användas till urinprover utan endast till likvor.

Röret finns att beställas i inköpssystemet Proceedo med artikelnummer 1088617.