Pleurapaket - nytt provtagningspaket infört

Nu går det att beställa ett provtagningspaket för de vanligaste analyserna på pleuravätska, pleurapaket. Remiss för odling och cytologi ingår inte i paketet och behöver beställas separat.

I paketet ingår den nya analysen Plv-pH som skall tas i hepariniserad spruta (blodgasspruta), för mer information se provtagningsanvisningar. Det har även skapats två nya kvoter Plv/P-Albumin och Plv/P-LD för att underlätta bedömningen. För att få ut kvotvärdena behöver man därför ta ett plasmaprov vid provtagningstillfället. Beställning av plasmaproverna skapas automatiskt vid beställning av pleurapaketet.

I paketet ingår:

  • Plv-pH
  • Plv-LPK + poly/mono
  • Plv-Glukos
  • Plv-Albumin
  • Plv/P-Albumin kvot
  • P-Albumin
  • Plv-LD
  • Plv/P-LD