Lymfocyter i helblod

Från den 15 juni kan LYMFCOV B-Lymfocyter Cov-19 beställas som egen analys i Melior och Soarian för vårdenhet som behandlar patienter med covid-19.

Ny analyskod för lymfocyter skapas för att besvara som enskild parameter.

  • Resultat kommer oftare att kunna rapporteras under jourtid eftersom betydligt färre prover kommer att behöva granskas manuellt i mikroskop.
  • Pris per beställning blir lägre än B-celler, diff.

Observera att denna beställning endast ger ett kvantitativt värde för antalet lymfocyter. Omogna eller avvikande celler kommer inte att identifieras. Vid misstanke om hematologisk sjukdom ska B-Celler beställas.

Vid avvikelser i den maskinella cellräkningen kan dock beställningen komma att kompletteras med manuell differentialräkning.

Lymfocyter i helblod

Eva Nagy
Specialistläkare, medicinsk rådgivare
Klinisk kemi och transfusionsmedicin Region Gävleborg