Interleukin-6 (IL-6) - ny analys införs

Från och med 23 april 2020 analyseras en ny inflammatorisk markör, IL-6, på laboratoriet för klinisk kemi och transfusionmedicin.

IL-6 betecknas som ett proinflammatoriskt cytokin som utsöndras tidigare än CRP och tyder på aktivering av en inflammatorisk kaskad. 

Analysen aktualiserades under covid-19-pandemin, eftersom covid-19-syndromet i svåra fall karakteriseras av en uttalad inflammatorisk respons med förhöjd koncentration i blodet av cytokiner (till exempel IL-6). Nivån av IL-6 är associerad med sjukdomsförloppets svårighetsgrad och mortalitet.

Provtagningsanvisning för Interleukin-6

Eva Nagy
Specialistläkare, medicinsk rådgivare
Klinisk kemi och transfusionsmedicin Region Gävleborg