Förändring analyser blodceller

Analys D-LPK i pleuravätska och ascites utökas till en D-LPK profil

Från och med den 8 april kommer analys D-LPK (leukocyter) i pleuravätska och ascites att utökas till en D-LPK profil. Vid beställning av D-LPK i pleuravätska och ascites, totalantal leukocyter, kommer svaret att kompletteras med följande nya analyser:

D-LPK Poly i pleuravätska och ascites, Polymorfonukleära leukocyter, antalskoncentration.

D-LPK Mono i pleuravätska och ascites, Mononukleära leukocyter, antalskoncentration.

Räkning av leukocyter i pleuravätska ger viss vägledning vid särskiljandet av infektionsbetingad pleurit från malignitet. Polynukleära leukocyter ökar fr.a. vid bakteriell infektion. Övervägande mononukleära celler kan ses t.ex. vid tbc och maligniteter.

Leukocyträkning i ascitesvätska ger vägledning i valet mellan bakteriell och icke-bakteriell genes till ascites. Kraftigt ökad andel polynukleära celler tyder på bakteriell infektion.

Kostnaden är oförändrad.  

Analys profil RETA: B-Retukulocyter och Rtc(retikulocyt)-MCH kompletteras med en ny analys Erc, hypokroma.

Hypokroma erytrocyter är andelen av B-erytrocyter med cellulärt hemoglobininnehåll lägre än 17 pg. Förhöjt antal hypokroma erythrocyter i blodet ses vid järnbrist och sjukdomen talassemi.

Kostnaden är oförändrad.  

Kontakt

Kristina Sejersen
Medicinskt ansvarig läkare
Laboratoriemedicin Gävleborg

Lukas Neliubsys
Hematologi metodansvarig biomedicinsk analytiker
Laboratoriemedicin Gävleborg

Karin Jonsson
Hematologi metodansvarig laboratorieingenjör
Laboratoriemedicin Gävleborg