S

S100B Hjärnprotein, lösligt
Salicylat Salicylat i plasma
Salmonella Serologi
Salmonella/Shigella odling
Sandimmun Ciklosporin
Sarcolemma antikroppar Sarcolemma antikroppar i serum
Schistocyter Schistocyter i helblod
Scl-70 SpANA
Selen Selen i serum
Sertralin Zoloft
Serum Amyloid SAA, Serum Amyloid A protein
Serum för frysning
Sfärocytos heriditär
SHBG SHBG i plasma. Könshormonbildande globulin
Sialinsyra Sialinsyra i urin, fri och total
Sirolimus Rapamun i plasma
SLCO1B1, genotyp Farmakogenetisk analys
Sm SpANA
SMA Antikroppar mot glatt muskulatur (IgG)
SOD1 gen analys SOD1 gen analys
Sorkfeber Nephropatia epidemica, Puumalavirus
SpANA Specifik ANA: SSA, SSB, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1, PCNA
Spektrum Spektrum i cerebrospinalvätska
Spermaprov Fertilitetsutredning
Spice
Spinalvätskeanalyser Provtagning spinalvätskeanalyser, cerebrospinalvätska, CSV, liquor.
Sp-isoelektrisk fokusering Känsligare metod än Spinal-elfores
Sporanox, Itraconazol Sporanox, Itraconazol i serum
Sporprov Sterilitetskontroll
Sputum, mikroskopi och odling Mikroskopi och aerob odling
Sputumcytologi Cytologi
SR Erc. sänkningsreaktion i helblod
SSA SpANA
SSB SpANA
Stafylokocker, serologi Stafylococcus aureus, antikroppsbestämning
Standardbikarbonat Standardbikarbonat i helblod
Stelkramp Tetanus, serologi
Stenanalys Njursten
Steroidprofil Steroidprofil i urin
Stesolid Diazepam, Apozepam i serum eller plasma
Stickskada, exponerad personal
Stickskada, misstänkt smittkälla
Strep A Grupp A streptokocker, snabbtest
Sulfa Sulfonamid i serum
Sura mykopolysakarider Sura mykopolysakarider i urin
Svalgodling Odling för betahemolyserande streptokocker
Svampdiagnostik Odling
Syfilis Antikroppar mot Treponema pallidum
Synacthentest Synacthentest
Syrabas status Syrabas status i helblod
Sårodling Allmän odling, aerob och anaerob