Parotit

Serologi

 

Remiss

Mikrobiologi2

Provtagning/Provhantering

7 mL blod i rör utan tillsats, röd propp.

Se Akademiska laboratoriet

Analyserande Laboratorium

Klinisk Mikrobiologi
Akademiska laboratoriet
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

018-611 39 16