PM och meddelanden

Alla PM och meddelanden finns nu under Nyheter om diagnostik 

Där kommer alla nyheter från laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin i fortsättningen att publiceras.