Skicka fråga

Har du en frågor om patientnära analyser? Skicka din fråga via formuläret nedan.

De personuppgifter du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Personuppgifterna tas bort när eventet är slutförd.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd.