Instrument och metoder

Med patientnära analysverksamhet, PNA, avses biomedicinska undersökningar som utförs nära patienten av vårdpersonal.

Avdelningar, mottagningar och hälsocentraler ska samverka med laboratoriemedicin för att utreda respektive enhets kliniska behov, mot bedömning av kvalitet och ekonomi, om en analys bör utföras av vårdpersonal och då enligt rekommendationer från PNA-teamet.

Önskemål om annan analys utreds och bedöms av laboratoriet innan den kan tas i bruk. Om kvalitetsmålen uppnås och det går att påvisa ekonomisk vårdvinst kan den utföras patientnära.

För utbildning i de olika instrumenten kontakta PNA.LM@regiongavleborg.se 

Patientnära analyser

Actim Fekal F-Hb
Afinion CRP, ACR, HbA1c
ClearView IMsnabb Mononukleostest
Clinitec status Instrument för avläsning av urinstickor.
DCA Vantage HbA1c, ACR
Drogscreen Drogtestning i urin
Hemocue glukos Glukos
Hemocue Hb Hb
InstAlert Graviditetstest
LumiraTek Lumiratek C instrumentbeskrivning och protokoll.
Reflotron ® Plus Kreatinin
Strep A Innovacon Snabbtest för streptokocker grupp A.
Övrigt material Övrigt material för provtagning och analys.